Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer (“Disclaimer”) beschrijft de algemene richtlijnen, openbaarmakingen en voorwaarden van uw gebruik van de OSSO.one website (“Website” of “Service”) en de bijbehorende producten en diensten (samen “Services”). Deze Disclaimer is een juridisch bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en OSSO bv (“OSSO bv”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u dat u gemachtigd bent om deze entiteit te binden aan deze overeenkomst, in welk geval de begrippen “Gebruiker”, “u” of “uw” betrekking zullen hebben op zo’n entiteit. Als u deze machtiging niet hebt of het niet eens bent met de voorwaarden van deze overeenkomst, moet u deze overeenkomst niet accepteren en mag u de Website en Services niet openen en gebruiken. Door het openen en gebruiken van deze Website en Services erkent u dat u de voorwaarden van deze Disclaimer hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat hieraan gebonden te zijn. U erkent dat deze Disclaimer een contract is tussen u en OSSO bv, zelfs als deze elektronisch en niet fysiek is ondertekend door u en het beheerst uw gebruikt van de Website en Services.

Visies of meningen op de Website behoren uitsluitend tot de makers van de inhoud en vertegenwoordigen niet die van mensen, instellingen of organisaties waarmee OSSO bv of makers al dan niet in professionele of persoonlijke hoedanigheid zijn verbonden, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Visies of meningen zijn niet bedoeld om een geloof, etnische groep, club, organisatie, bedrijf of persoon in een kwaad daglicht te stellen.

Inhoud en publicaties

U mag geen deel van de Website en Services veranderen, afdrukken of kopiëren. Opname van een deel van de Website en Services in een ander werk is verboden, ongeacht of dit in afgedrukte of elektronische vorm is, of in een andere vorm of opname van een deel van de Website en Services op een ander middel door embedden, framing of op een andere manier zonder de uitdrukkelijke toestemming van OSSO bv.

Recensies en testimonials

Testimonials of reviews/recensies worden op verschillende manieren ontvangen via diverse indieningsmethoden. De reviews zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor iedereen die de Website en Services gebruikt en OSSO bv is niet verantwoordelijk voor de meningen of commentaren die beschikbaar zijn op de Website en deelt deze niet noodzakelijkerwijs. Alle geuite opinies zijn strikt de meningen van degenen die de review indienen.

De weergegeven testimonials worden woordelijk weergegeven, met uitzondering van correcties van grammatica en typefouten. Sommige reviews kunnen zijn bewerkt voor de duidelijkheid, of verkort voor gevallen waar de originele review externe informatie bevat die niet relevant is voor het algemene publiek. Reviews kunnen worden beoordeeld op authenticiteit voordat ze beschikbaar zijn voor iedereen.

Vrijwaring en garanties

De nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie en inhoud verspreid via, gekoppeld, gedownload of toegankelijk uit de Website en Services worden gegarandeerd door OSSO bv. Alle informatie op de Website wordt versterkt “zoals deze is” zonder garantie van de resultaten verkregen uit het gebruik van deze informatie en zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. In geen geval zal OSSO bv of haar partners, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor een genomen beslissing of gedane handeling op basis van de informatie op de Website of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs als er werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Informatie op de Website is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is niet bedoeld voor het geven van enig professioneel advies. Win professionele hulp in als u dat nodig hebt. Informatie op de Website is op elk moment onderworpen aan wijzigingen en zonder enige waarschuwing.

Wijzigingen en aanpassingen

We behouden ons het recht voor deze Disclaimer of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Services op elk gewenst moment naar eigen goeddunken aan te passen. Wanneer we dit doen zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina corrigeren. We kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken in kennis stellen, zoals via de contactgegevens die u ons hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van deze Disclaimer is onmiddellijk van kracht bij het publiceren van de herziene Disclaimer tenzij anders aangegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website en Services na de ingangsdatum van de herziene Disclaimer (of een dergelijke andere handeling gespecificeerd op dat moment) betekent uw toestemming voor deze wijzigingen.

Aanvaarding van deze disclaimer

U erkent dat u deze Disclaimer hebt gelezen en stemt in met al deze algemene voorwaarden. Door het openen en gebruiken van de Website en Services stemt u in te zijn gehouden aan deze Disclaimer. Als u niet instemt u te houden aan de voorwaarden van deze Disclaimer hebt u geen toestemming voor toegang of gebruik van de Website en Services.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt met betrekking tot deze Disclaimer, vragen we u contact met ons op te nemen door middel van de onderstaande gegevens:   info@osso.one   Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 8 februari 2023.

This site is registered on wpml.org as a development site.